Links

Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)


Chip je dier


Ministerie van Economische Zaken

 

Federatie Dierenambulances Nederland

 

 

Hulphonden

 

KNGF Geleidehonden

Hulphond Nederland

Stichting De hond kan de was doen

Stichting Signaalhond

Met dieren meer mens


Link disclaimer
Links die zijn aangebracht op deze website die leiden naar websites van derden, betreffen websites waarvoor de Raad van Beheer op geen enkele wijze verantwoordelijk is. De Raad van Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat de Raad van Beheer de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Retourlinks
De Raad van Beheer neemt uitsluitend links op van organisaties die een algemeen kynologisch belang dienen en/of waarmee de Raad van Beheer een vorm van samenwerking heeft ter ondersteuning van haar doelstellingen. Andere links worden niet opgenomen. Verzoeken daarvoor worden niet in behandeling genomen.