Verplichte registratie voor fokkers

Wat betekent de verplichting voor fokkers?

Honden met stamboom (rashonden) 

Voor fokkers van rashonden verandert er een aantal dingen. Wat wel hetzelfde blijft: Net als voorheen komt de buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer de pups chippen.

De stamboomprocedure is erop gericht dat dit gebeurt vóórdat de pup 7 weken oud is. Hiervoor is de medewerking van de fokker van cruciaal belang: tijdig betalen, de juiste gegevens verstrekken, et cetera.

Zodra de buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer de pups van een chip heeft voorzien, meldt de fokker de pups bij Databank Honden aan voor de eerste registratie. Dit kan pas na het chippen door de Raad van Beheer (dus niet door een dierenarts laten chippen) en moet binnen acht weken na de geboorte in orde zijn; het gaat hier om een wettelijke verplichting.

Invul Service zorgt voor gemak registratie door fokker 
Voor fokkers van rashonden bestaat er de automatische invul service van Databank Honden. De invul service bestaat uit het laten ophalen en invullen van de nestgegevens. De fokker hoeft dan niet meer de chipnummers, de namen van de pups en de chipper in te voeren. Dat maakt het een heel stuk eenvoudiger voor de fokker.
De fokker ontvangt na het chippen van de pups en de verwerking op het bureau van de Raad van Beheer binnen ca. 2 weken hiervoor per post een persoonlijke registratiecode. Voor meer informatie zie de pagina 'invul service voor fokkers van rashonden' of klik hier.     

De fokker laat aan de pupkoper een bewijs van eerste registratie bij Databank Honden zien. De factuur van Databank Honden dient als bewijs.

Als de pups verkocht worden, informeert de fokker de koper dat hij of zij verplicht is binnen twee weken na aankoop van de pup het dier op zijn of haar naam te registreren bij Databank Honden of een andere aangewezen databank.

De fokker moet zich binnen twee weken na de verkoop van de pups weer bij de databank waar de hond geregistreerd staat afmelden als eigenaar van een verkochte pup. 

Er is een aantal verschillende databanken door het ministerie van Economische Zaken aangewezen. Databank Honden van de Raad van Beheer is een aangewezen databank. Alle fokkers en eigenaren kunnen hun hond(en) bij de Databank Honden registreren.

Voor het registreren van honden zie de pagina 'registreer je hond' of klik hier.

Honden zonder stamboom

Als fokker van honden zonder stamboom is het van belang de hond te laten chippen vóórdat de pups zeven weken oud zijn. Dit is een wettelijke verplichting. De pups kunnen door de dierenarts gechipt worden. Vóórdat de pups acht weken oud zijn, moeten zij bij een door het ministerie van Economische Zaken aangewezen databank geregistreerd worden. Ook dit is een wettelijke verplichting.

Als de pups verkocht worden, moet de fokker zich binnen twee weken als eigenaar van een geplaatste pup afmelden bij de databank waar de pups geregistreerd staan. Bij de verkoop van de pups informeert de fokker de koper dat hij of zij verplicht is binnen twee weken na het kopen van de pup het dier op zijn of haar naam te registreren bij een aangewezen databank. 

Databank Honden van de Raad van Beheer is een door het ministerie van Economische Zaken aangewezen databank. Alle fokkers en eigenaren kunnen hun hond(en) bij de Databank Honden registreren. Honden zonder stamboom zijn dus van harte welkom bij Databank Honden!

Voor het registreren van honden zie de pagina 'registreer je hond' of klik hier.