Automatische Invul Service voor fokkers rashonden

Als extra gratis service biedt Databank Honden de mogelijkheid voor fokkers van rashonden om de nestgegevens van de gefokte pups automatisch in te laten vullen op Databank Honden.

De nestgegevens zijn de gegevens zoals die in het NHSB, het stamboek, worden ingegeven door de Raad van Beheer. Deze nestgegevens worden door de invul service 'opgehaald' uit het stamboek en ingevuld in het aanmeldformulier bij Databank Honden. 

De fokker hoeft dan niet meer de chipnummers, de namen van de pups en de chipper in te voeren. Dat maakt het een heel stuk eenvoudiger voor de fokker. De Invul Service werkt alleen voor pups en nesten van rashonden omdat deze gegevens bij de Raad van Beheer bekend zijn. De fokker moet hiervoor in Databank Honden wel zelf opdracht geven, de gegevens bevestigen en de betaling doen voor de verplichte registratie bij de overheid.

Hoe werkt het voor fokkers van een nest rashonden
De fokker heeft bij de Raad van Beheer een nest rashonden aangemeld.
Na ca. 5-7 weken komt de buitendienstmedewerker, chipper, van de Raad van Beheer het nest controleren en de pups voorzien van een chip. De chipper registreert de chipnummers bij de pups en stuurt deze gegevens naar het bureau van de Raad van Beheer waar deze gegevens verwerkt worden.

Binnen ca. 2 weken na het bezoek van de chipper ontvangt de fokker een brief van de Raad van Beheer met een persoonlijke registratiecode. Deze registratiecode is uniek voor dat specifieke nest van de fokker.  

De fokker logt in op Databank Honden als bestaande klant of meldt zich aan als nieuwe klant. In het registratiesysteem bij het scherm 'aangifte geboorte pups' is een invoerveld voor de persoonlijke registratiecode van dat nest.

Na het invoeren van de registratiecode door de fokker worden de gegevens van het nest automatisch opgehaald en ingevuld. De fokker hoeft dan niet meer de chipnummers, de namen van de pups en de chipper in te voeren. 

Na controle van de gegevens kan de fokker zo heel makkelijk het nest registreren bij Databank Honden en zo voldoen aan de verplichte registratie van de overheid.

De code is slechts beperkte tijd geldig. Daarna vervalt de code en de mogelijkheid om de gegevens van de pups automatisch op te halen in het systeem. Wij adviseren fokkers om zo spoedig mogelijk de pups te registreren na ontvangst van de brief met de registratiecode.

De invul service is niet met terugwerkende kracht mogelijk voor eerdere nesten. De invul service gaat pas in voor nesten waarvan de verwerking door het bureau plaatsvindt vanaf de ingangsdatum. De fokker ontvangt automatisch de brief met de registratiecode ca. 2 weken na het bezoek van de chipper.