Wat doet de Raad van Beheer

 • Belangenbehartiging van de kynologie in het algemeen.
 • Controle op de naleving van de verplichtingen van de leden / verenigingen.
 • Voeren van een stamboekhouding voor rashonden.
 • Identificeren (chippen) en registreren van rashonden.
 • Bevordering van de gezondheid en het welzijn van honden en hondenpopulaties.
 • Bevordering van een positieve maatschappelijke inbedding van het hondenbezit en de kynologie in de Nederlandse samenleving.
 • Bevordering van de samenwerking met andere dierenorganisaties.
 • Uitvoering van de wettelijke regels en uitvoeringsvoorschriften met name op het gebied van gezondheid, gedrag en welzijn van rashonden.
 • Bescherming van de rassen.
 • Bevorderen van hoogwaardige kwaliteit rassen.
 • Uitgifte en administratie van kennelnamen en het houden van kennelcontroles. 
 • Bevordering van afspraken en traktaten in internationaal verband ten dienste van de kynologie.
 • Het stellen van regels voor alle vormen van hondensport in Nederland (tentoonstellingen, kampioenschapsclubmatches, clubmatches).
 • Administratie en toekenning van de kampioenschapsprijzen.
 • Opleiding van de Nederlandse keurmeesters.
 • Het geven van voorlichting en ondersteuning aan bezitters en aspirant bezitters van rashonden.