Promotie Databank Honden

Databank Honden verleent een dienst aan hondeneigenaren zodat zij aan hun wettelijke verplichting van registratie kunnen voldoen.

Databank Honden is een ANBI gerelateerde activiteit en heeft geen winstoogmerk. Databank Honden moet wel kosten maken voor het opzetten van de registratie, website, databank, telefonische afhandeling van vragen, enz. én er geldt een verplichte afdracht per hond naar het ministerie voor het onderhoud van de centrale database. Deze kosten moeten wij gedeeltelijk doorberekenen aan onze klanten. Wij houden de kosten wel zo laag mogelijk doordat wij geen winstoogmerk hebben.

Voor de promotie van onze dienstverlening kunnen wij de hulp van pers, media, organisaties en particulieren goed gebruiken. Op de pagina's in het menu aan de linkerkant treft u diverse middelen aan om ons hierbij te ondersteunen waaronder banners voor op uw eigen website of nieuwsbrief, stoppers voor in uw gedrukte media en foldermateriaal en posters.

Tevens kunt u hier kosteloos folders (na)bestellen.