Verplichte registratie voor kopers van een hond

Wat betekent de verplichting voor kopers van een hond?

Honden met stamboom (rashonden) 

Rashondenpups die in Nederland zijn geboren, zijn op het moment dat de pups naar hun nieuwe baasjes gaan altijd gechipt. Het chippen van deze pups gebeurt altijd door de Raad van Beheer bij de fokker. 

Vraag bij een rashondenpup altijd na of de hond daadwerkelijk is gechipt door de Raad van Beheer. Is de hond niet gechipt bij het ophalen, neem dan direct contact op met de Raad van Beheer!

De fokker is verplicht de pups binnen acht weken na de geboorte te registreren bij Databank Honden of een andere aangewezen databank. Bij het afhalen van de pup laat de fokker de koper het bewijs van de registratie van zijn pup zien. De factuur van Databank Honden dient tevens als bewijs van registratie.
Laat de fokker deze niet zien, vraag er dan naar. Wil de fokker dit registratiebewijs niet laten zien, neem dan direct contact op met de Raad van Beheer!

De koper van de pup moet er voor zorgen dat binnen twee weken na aanschaf de pup bij een aangewezen databank wordt geregistreerd op zijn of haar naam en adres. Doet de koper dit niet, dan is hij of zij in overtreding. Registratie kan bij de Databank Honden van de Raad van Beheer.

Voor het registreren van honden zie de pagina 'registreer je hond' of klik hier.

 

Verschil tussen hondenstamboek en databank honden
De extra handelingen voor registratie lijken omslachtig. De Raad van Beheer beschikt immers met het stamboek, het NHSB, al over de chipnummers van alle rashonden en ook over de gegevens van hun eigenaren.
Het ministerie stelt echter aan een databank in het kader van I&R specifieke eisen en het stamboek dient een ander doel. De Databank Honden, www.databankhonden.nl, is een databank die aan de in het kader van I&R gestelde eisen voldoet en is dus een aparte databank naast het stamboek.

 

Honden zonder stamboom

In Nederland geboren pups zonder stamboom moeten voordat zij zeven weken oud zijn door de dierenarts van een chip zijn voorzien. Importhonden zijn al in het land van herkomst gechipt: zonder chip mag een hond de grens niet over. De verkoper van een pup of een uit het buitenland geïmporteerde hond moet een bewijs van chippen en registratie kunnen tonen. Ontbreekt dat bewijs, dan hebt u zeker te maken met malafide praktijken. Koop in dat geval de hond niet, anders houdt u de malafide hondenhandel in stand!

Binnen twee weken na aanschaf moet degene die de hond in huis neemt het dier bij een door het ministerie van Economische Zaken aangewezen databank registreren. LET OP: Dit geldt niet alleen voor kopers van een hond, maar ook voor wie een hond krijgt afkomstig uit een asiel of van een herplaatsinstantie. Vaak blijven zij formeel eigenaar van de hond. Registratie kan bij de Databank Honden van de Raad van Beheer.

Voor het registreren van honden zie de pagina 'registreer je hond' of klik hier.